malek sabet news

اسفند

متولدین اسفند : با آرمان تفویض
سمبل یا نماد : ماهی ، حوت
شعار : من باور دارم
ستاره حاکم : نپتون
عنصر وجود : آب
شخصیت : راوی
فلز وجود : تشعشی ، از فلزات مصنوعی
سنگ خوش یمن : زبرجد ، لاجورد ، سنگ ماه ، یشم
سنگ مخالف : عقیق ، فیروزه ، یاقوت کبود
روز مبارک : پنجشنبه
عدد خوش یمن : هفت 7
رنگ محبوب : آبی ، سبز دریایی
گل محبوب : لی لی ، بنفشه

ویژگی ها و خصوصیات کلی :
خلاق ، با قدرت تخیل قوی ، حساس ، زود رنج ، از خود گذشته ، فداکار ، غیر مادی و معنوی ، دل رحم ، رئوف ، مهربان
جنبه منفی :
واقع گریز ، گریزگرا و ایده آلیستی ، سست اراده ، مرموز ، تودار ، پنهانکار ، دوپهلو ، مبهم
متولدین اسفند ماه :
متولدین این ماه به نسبت متولدین ماه های دیگر زیاد اهل تظاهر نیستند و عادی تر از متولدین ماه های مرداد ، آبان و بهمن هستند.آنها صاحب سرشتی ملایم
، معتدل و خوشایند هستند ، آنها دارای ویژگی ها و خصوصیات سخاوتمندانه بیشماری بوده و نسبت احساسات و عواطف اطرافیانشان دلسوز ، همدرد ، حساس ، مهربان ، با محبت و صمیمی و خوش قلب هستند.زمانی که عزیزانشان با مشکلی مواجه میشوند ، حد اکثر ملاحظه و همدردی را از خودشان میدهند.آنها به حق مورد پسند همه قرار میگیرند و دلیل آنها این است که آنها طبیعتا مطیع ، فرمان بردار ، سربه راه ، با محبت ، آسانگیر ، پرتحمل هستند و در مقابل شخصیت های قویتر از خویش به هیچ وجه حالت تهدید آمیز یا مبارز طلب به خود نمیگیرند.در واقع آنها هر کسی را همان طور که هستند میپذیرند و با هر شرایطی سازگار میشوند